Przejdź do treści

Magia szkodząca związana z progiem / Harmful magic associated with the doorstep (mapa 48)

[na podstawie badań PAE z lat 1958-1973]

Tytuł

Magia szkodząca związana z progiem / Harmful magic associated with the doorstep (mapa 48)

[na podstawie badań PAE z lat 1958-1973]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; przestrzeń ; granica ; próg ; magia ; czary ; formy czarów ; podłożenie ; cel czarów ; odbieranie mleka

Opis

mapa ukazuje szkodzące czynności magiczne związana z progiem ; zawarto na niej następujące informacje: Zakopywanie względnie umieszczanie pod progiem przedmiotów mających na celu sprowadzenie nieszczęścia: 1 – kołtuna, aby nieszczęście dotknęło mieszkańców domu, 2 – kołtuna (pod próg stajni, obory), aby krowy straciły mleko, 3 – kości nieboszczyka, zdechłe zwierzęta (pod dom), 4 – kości nieboszczyka, zdechłe zwierzęta (pod oborę), aby krowy straciły mleko, 5 – jajka, aby nieszczęście dotknęło mieszkańców, 6 – ziele zwane „czarcie łajno” (pod oborę), aby krowy straciły mleko, 7 – inne przedmioty (często źródło nie precyzuje co podkładają). 

Twórca

Marczyk, Mirosław

Źródło

Mirosław Marczyk : Wybrane zagadnienia dotyczące progu w magii. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 190 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0420_01>

Zasięg

ogólnopolski