Przejdź do treści

Zakaz wykonywania czynności na progu / The ban of acting on the doorstep (mapa 49)

[na podstawie badań PAE z lat 1958-1973]

Tytuł

Zakaz wykonywania czynności na progu / The ban of acting on the doorstep (mapa 49)

[na podstawie badań PAE z lat 1958-1973]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; przestrzeń ; granica ; próg ; magia ; czary ; zakaz magiczny

Opis

mapa ukazuje występowanie zakazu wykonywania czynności na progu ; zawarto na niej następujące informacje: Rąbiąc na progu: 1 – ucina się nogi biedzie, 2 – naraża się dom na uderzenie pioruna, 3 – sprowadza się chorobę, śmierć osoby rąbiącej lub członka jego rodziny, 4 – rąbie się dusze przodków. Wymiatając śmieci przez próg: 5 – wymiata się szczęście, powodzenie z domu, powoduje choroby w rodzinie, 6 – powoduje się rozmnażanie w domu robactwa. 

Twórca

Marczyk, Mirosław

Źródło

Mirosław Marczyk : Wybrane zagadnienia dotyczące progu w magii. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 192 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0421_01>

Zasięg

ogólnopolski