Przejdź do treści

Czerpaki zgrzebłowate do zbierania jagód / Comb-shaped scoopers for berries-collecting (mapa 309, karta CLXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Czerpaki zgrzebłowate do zbierania jagód / Comb-shaped scoopers for berries-collecting (mapa 309, karta CLXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; narzędzia ; czerpak zgrzebłowaty ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje czerpaki zgrzebłowate do zbierania jagód; zawarto na niej następujące informacje: A. Czerpaki zgrzebłowate otwarte występowały w czasie badań PAE, stanowiły a) stary składnik kulturowy, b) rozpowszechniły się po II wojnie światowej,
- zbite z kilku części, o ściankach półokrągłych, 1 – bez uchwytu, 2 – z uchwytem z tyłu,
- o ściankach czworokątnych, 3 – bez uchwytu, 4 – z uchwytem z tyłu, 5 – z uchwytem z wierzchu,
- dłubane z jednego kawałka drewna (relikty) o ściankach półokrągłych lub czworokątnych, 6 – z uchwytem z tyłu. B. Czerpaki zgrzebłowate zamknięte zbite z kilku części, występowały w czasie badań PAE, a) stanowiły stary składnik kulturowy, b) rozpowszechniły się po II wojnie światowej,
- o ściankach półokrągłych, 7 – bez uchwytu,
- o ściankach czworokątnych, 8 – bez uchwytu, 9 – z uchwytem z tyłu, 10 – z uchwytem z wierzchu, 11 – brak danych typologicznych występujących czerpaków. C. Przybliżone obszary i granice występowania nazw. 12 – „maszynka”, „masinka”, 13 – „zbierak”, „zbieraczek”, „zbieraczka”, 14 – „rafac”, „rafka”, 15 – „grzebień”, 16 – „grabki”, 17 – „dziergiec”, „dzierglec”, „dziegniec” i podobne, 18 – różne, rzadko występujące nazwy lokalne. 1. „drapaczka”, 2. „szarpańć”, 3. „szczotka”, 4. „harfa”, 5. „widełki”, 6. „drabinki”, 7. „szufelka”, 8. „jagodnik”. D. Inne oznaczenia. 19 – nie stwierdzono występowania zjawiska, 20 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,  21 – znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 22 – znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej, jako rezultat przesiedleń 

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0326_01>

Zasięg

ogólnopolski