Przejdź do treści

Miejsca wschodu i zachodu słońca / The places of the sunrise and the sunset (mapa 6)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Miejsca wschodu i zachodu słońca / The places of the sunrise and the sunset (mapa 6)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; czas ; czas graniczny ; pora dnia ; wschód słońca ; zachód słońca

Opis

mapa ukazuje miejsca wschodu i zachodu słońca ; zawarto na niej następujące informacje: Jak starsi ludzie mówili – czy słońce wschodzi i zachodzi w tym samym miejscu w lecie i w zimie? Jak nazywali te najdalsze punkty? 1 – słońce wschodzi i zachodzi w tym samym miejscu w lecie i w ziemie, 2 – słońce wschodzi i zachodzi w różnych miejscach w lecie i w ziemie, 3 – brak tradycji, 4 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 39 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0427_01>

Zasięg

ogólnopolski