Przejdź do treści

Witanie wschodzącego słońca / The welcoming of the rising sun (mapa 7)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Witanie wschodzącego słońca / The welcoming of the rising sun (mapa 7)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; czas ; czas graniczny ; pora dnia ; wschód słońca

Opis

mapa ukazuje witanie wschodzącego słońca ; zawarto na niej następujące informacje: Czy witali dawniej słońce wschodzące? 1 – modlono się, 2 – żegnano się, 3 – klękano, 4 – kłaniano się, 5 – całowano ziemię, 6 – zdejmowano czapkę, 7 – witano słońce (brak dokładnych danych), 8 – brak tradycji, 9 – brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 40 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0428_01>

Zasięg

ogólnopolski