Przejdź do treści

Obserwowane ,,ruchy’’ słońca w dni świąteczne / The observation of „the moves” of the sun on certain holidays (mapa 8)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Obserwowane ,,ruchy’’ słońca w dni świąteczne / The observation of „the moves” of the sun on certain holidays (mapa 8)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; słońce

Opis

mapa ukazuje obserwowane ,,ruchy’’ słońca w dni świąteczne ; zawarto na niej następujące informacje: Czy opowiadali, że słońce tańczy, skacze? Kiedy? 1 – słońce tańczy, 2 – skacze, 3 – „gra”, 4 – biega, 5 – kłania się, 6 – kąpie się, 7 – brak tradycji, 8 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 45 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0429_01>

Zasięg

ogólnopolski