Przejdź do treści

Postaci występujące na księżycu / Figures on the moon (mapa 9)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Postaci występujące na księżycu / Figures on the moon (mapa 9)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; księżyc

Opis

mapa ukazuje postaci występujące na księżycu ; zawarto na niej następujące informacje: Co mówili o plamach na księżycu (Twardowski, kobieta, inne postacie; co tam robią)? 1 – Twardowski, 2 – kobieta, 3 – chłop, 4 – Kain i Abel, 5 – Adam i Ewa, 6 – Dawid, 7 – święty Jerzy, 8 – święty Izydor, 9 – święty (brak dokładniejszych danych), 10 – człowiek, 11 – czarownice (na księżycu odbywają zloty), 12 – brak tradycji, 13 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 57 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0430_01>

Zasięg

ogólnopolski