Przejdź do treści

Ludowe nazwy  Plejad / Folk names of galaxies (mapa 10)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Ludowe nazwy  Plejad / Folk names of galaxies (mapa 10)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; gwiazda ; niebo ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje ludowe nazwy  Plejad ; zawarto na niej następujące informacje: Według których gwiazd orientowali się w kierunku w nocy ( rybacy, furmanie)? Według których gwiazd orientowali się w porach nocy? Według których gwiazd określali nadchodzące pory roku? 1 – „kwoki”, „kurki”, 2 – „baby”, „babki”, 3 – brak tradycji, 4 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 64 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0431_01>

Zasięg

ogólnopolski