Przejdź do treści

Ludowe nazwy gwiazdozbioru Orion / Folk names of Orion constellation (mapa 11)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Ludowe nazwy gwiazdozbioru Orion / Folk names of Orion constellation (mapa 11)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; niebo ; gwiazda ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje ludowe nazwy gwiazdozbioru Orion ; zawarto na niej następujące informacje: Według których gwiazd orientowali się w kierunku w nocy (rybacy, furmanie)? Według których gwiazd orientowali się w porach nocy? Według których gwiazd określali nadchodzące pory roku? 1 – „kosy”, 2 – „skosy”, 3 – „kosiarze”, 4 – „kośniki”, 5 – „kosynierzy”, 6 – „koszary”, 7 – „trojaki”, 8 – brak tradycji, 9 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 68 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0432_01>

Zasięg

ogólnopolski