Przejdź do treści

Ludowe nazwy planety Wenus / Folk names of the planet Venus (the Morning Star) (Gwiazdy Porannej) (mapa 12)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Ludowe nazwy planety Wenus / Folk names of the planet Venus (the Morning Star) (Gwiazdy Porannej) (mapa 12)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; niebo ; gwiazda ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje ludowe nazwy planety Wenus ; zawarto na niej następujące informacje: Według których gwiazd orientowali się w kierunku w nocy (rybacy, furmanie)? Według których gwiazd orientowali się w porach nocy? Według których gwiazd określali nadchodzące pory roku? 1 – „jutrzenka”, 2 – „porenica”, 3 – „zornica”, 4 – „przewodniczka”, 5 – brak tradycji, 6 – brak odpowiedzi. 

Uwaga:
- w pkt. 2 w legendzie mapy załączonej do karty winno być określenie "porenica", w pkt. 3 - "zornica"

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 71; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0433_01>

Zasięg

ogólnopolski