Przejdź do treści

Zakaz bicia ziemi / The ban to beat the soil (mapa 14)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Zakaz bicia ziemi / The ban to beat the soil (mapa 14)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; ziemia ; zakazy i nakazy

Opis

mapa ukazuje występowanie zakazu bicia ziemi ; zawarto na niej następujące informacje: Czy pozwalano dzieciom bić ziemię? Co mówiono? 1 – ziemia jest święta, 2 – ziemia jest matką, rodzicielką, 3 – ziemię należy szanować, 4 – ziemia jest  żywicielką, 5 – bicie ziemi jest grzechem, 6 – bicie ziemi może spowodować karę bożą, 7 – zakaz bicia ziemi istnieje (brak dokładniejszych danych), 8 – brak tradycji, 6 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 78; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0435_01>

Zasięg

ogólnopolski