Przejdź do treści

Zakaz grodzenia płotów na wiosnę / The ban to put fences in springtime (mapa 15)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Zakaz grodzenia płotów na wiosnę / The ban to put fences in springtime (mapa 15)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; ziemia ; zakazy i nakazy

Opis

mapa ukazuje występowanie zakazu grodzenia płotów na wiosnę ; zawarto na niej następujące informacje: Czy starzy ludzie mówili, że można grodzić płoty, wbijać koły do ziemi na wiosnę? Czym to groziło? Zakaz grodzenia płotów: 1 – na wiosnę, 2 – przed dniem św. Marka, 3 – w dniu św. Marka, 4 – przed Wielkanocą, 5 – w Wielkim Tygodniu, 6 – w Wielki Piątek, 7 – w pierwszym tygodniu po Wielkanocy, 8 – w dniu św. Jana, 9 – około dnia św. Bartłomieja, 10 – w dniu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, 11  – brak tradycji, 12 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 82; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0436_01>

Zasięg

ogólnopolski