Przejdź do treści

Zakazy związane z ogniem, I / Bans connected with fire, I (mapa 16)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Zakazy związane z ogniem, I / Bans connected with fire, I (mapa 16)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; świat przyrody ; ogień ; zakazy i nakazy

Opis

mapa ukazuje występowanie zakazów związanych z ogniem ; zawarto na niej następujące informacje: Jak mówiono, czy wolno pluć, wylewać nieczystości na ogień? Dlaczego? 1 – zakaz plucia na ogień, 2 – zakaz wylewania nieczystości, 3 – brak tradycji, 4– brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 84; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0437_01>

Zasięg

ogólnopolski