Przejdź do treści

Ściąganie na wiosnę pitnych soków z drzew / Tree-sapping in spring (mapa 311, karta CLXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Ściąganie na wiosnę pitnych soków z drzew / Tree-sapping in spring (mapa 311, karta CLXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; nacinanie drzew ; rośliny ; drzewa ; sok ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje ściąganie na wiosnę pitnych soków z drzew; zawarto na niej następujące informacje: A. Ściąganie soków
- z brzozy (Betula L.), jako napój, a) istniało jeszcze w czasie badań, b) zanikło po II wojnie światowej, 1 – piją sok w stanie świeżym, 2 – piją sok poddany fermentacji, jako lekarstwo lub środek kosmetyczny, 3 – do mycia włosów (przeciwko wypadaniu włosów), 4 – zażywany wewnętrznie przeciwko różnym chorobom, z drzew klonowych (Aceraceae), (Acer platanoides L.) (Acer campestre L.), 5 – piją sok z klonu w stanie świeżym, 6 – piją sok z klonu poddany fermentacji, z jaworu (Acer pseudoplatanus L.), 7 - piją sok z jaworu w stanie świeżym, z wiśni (Prunus cerasus L.), 8 – piją sok z wiśni w stanie świeżym. B. Przybliżone obszary występowania nazw soków ściąganych z drzew. 9 – „oskoła”, „oskolnica”, „oszkolnica”, „aszkoła”, „jaskoła”, „iskoła”, „ieskoła”, „maskoła”, 10 – „miazga”, „mozga”, „mnozga”, 11 – „sok brzozowy”, „sok”. C. Przybliżone zasięgi geobotaniczne. 12 – północny i wschodni zasięg jaworu (Acer pseudoplatanus) (wg W. Szafer, Atlas Polski, z. II, Krainy geobotaniczne i zasięgi drzew leśnych, 1950. D. Inne oznaczenia. 13 – nie stwierdzono ściągania soków z drzew, 14 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 15 – znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 16 – znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń 

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0328_01>

Zasięg

ogólnopolski