Przejdź do treści

Obmywanie się wodą na Wielkanoc i w inne dni / Washing with water at Easter and on other days (mapa 18) 

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Obmywanie się wodą na Wielkanoc i w inne dni / Washing with water at Easter and on other days (mapa 18) 

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; Wielkanoc ; Wielki Tydzień ; mycie rytualne

Opis

mapa ukazuje zwyczaj obmywania się wodą na Wielkanoc i w inne dni ; zawarto na niej następujące informacje: Czy mówiono do wody wierszyk, gdy obmywali się rano w Wielki Piątek lub Niedzielę Wielkanocną? Czy zachowywali się w szczególny sposób, idąc do rzeki w tym dniu? Obmywano się: 1 – na Wielkanoc, 2 – w Wielki Czwartek, 3 – w Wielki Piątek, 4 – w Wielką Sobotę, 5 – w Niedzielę Wielkanocną, 6 – w dniu św. Jana, 7 – w wigilię Bożego Narodzenia, 8 – w Nowy Rok, 9 – obmywano się (brak konkretnej daty), 10 – brak tradycji, 11 – brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 90; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0439_01>

Zasięg

ogólnopolski