Przejdź do treści

Nazwy wiru powietrznego związane z jego diabelskim charakterem / The names of the spin of air connected with its diablic character (mapa 19)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Nazwy wiru powietrznego związane z jego diabelskim charakterem / The names of the spin of air connected with its diablic character (mapa 19)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; demonologia ; postaci demonów ; diabeł ; zajęcia demonów ; władanie wiatrem ; wir powietrzny ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw wiru powietrznego związane z jego diabelskim charakterem ; zawarto na niej następujące informacje: Jak nazywają wir powietrzny (nazwa gwarowa)? Co to jest? Czy można było zachorować, gdy powiał? Co robili, by się od tego uchronić? 1 – „diabeł”, 2 – „diabeł kręci”, 3 – „diabeł leci”, 4 – „diabeł tańczy”, 5 – „diabeł się żeni”, „czarcie wesele”, 6 – „diabeł się cieszy”, 7 – „diabły się gonią”, 8 – „diabeł na obiad idzie”, 9 – „diabeł idzie”, 10 – brak tradycji, 11 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 121; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0440_01>

Zasięg

ogólnopolski