Przejdź do treści

Rodzaje dusz latających z wiatrem / Kinds of souls carried by the wind (mapa 23)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Rodzaje dusz latających z wiatrem / Kinds of souls carried by the wind (mapa 23)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; demonologia ; pochodzenie demonów ; dusza zmarłego ; zmarły nienaturalną śmiercią ; wiatr

Opis

mapa ukazuje rodzaje dusz latających z wiatrem ; zawarto na niej następujące informacje: Czy z wiatrem latają dusze ludzi? Jakich? Czy można im pomóc? 1 – dusze ludzkie, 2 – dusze wisielców, 3 – dusze potępieńców, 4 – dusze nieochrzczonych ludzi, 5 – dusze nieochrzczonych dzieci, 6 – dusza źle mierzącego geometry, 7– brak tradycji, 8 – brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 134; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0444_01>

Zasięg

ogólnopolski