Przejdź do treści

Nazwy belemnitu / The names of belemnites (mapa 24)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Nazwy belemnitu / The names of belemnites (mapa 24)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; świat przyrody ; kamień piorunowy ; belemnit ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw belemnitu ; zawarto na niej następujące informacje: Jak nazywali i do czego używali kamyka kształtu palca, który znajdował się w ziemi? 1 – „strzałka piorunowa”, „strzałka”, 2 – „piorunowy kamień”, „kamyszek”, 3 – „piorunowa kula, kulka”, 4 – „piorun”, „zimny piorun”, „grom”, 5 – „boży palec”, „paluszek”, „boży prątek”, 6 – „prątek”, 7 – „diabli palec, czerci”, 8 – „krzesiwo”, „krzemień”, 9 – brak konkretnej nazwy, 10 - inne odpowiedzi, 11 - brak tradycji, 12 - brak odpowiedzi.

Uwaga:
- w legendzie mapy załączonej do karty winno być w pkt. 10 - inne odpowiedzi, w pkt. 11 - brak tradycji, w pkt. 12 - brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 138; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0445_01>

Zasięg

ogólnopolski