Przejdź do treści

Wykorzystanie strzałki piorunowej / The use of the lightning arrow (mapa 25)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Wykorzystanie strzałki piorunowej / The use of the lightning arrow (mapa 25)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; świat przyrody ; kamień piorunowy ; belemnit

Opis

mapa ukazuje sposoby wykorzystania strzałki piorunowej ; zawarto na niej następujące informacje: Jak nazywali i do czego używali kamyka kształtu palca, który znajdował się w ziemi? Jak on powstał? Jakie miał działanie? 1 – używano do krzesania ognia, 2 – używano do leczenia ran i chorób, 3 – używano jako ochrona przed piorunem, 4 – zbierano na szczęście, 5 – nie zbierano go, ponieważ mógł ściągnąć piorun, 6 – brak konkretnego przeznaczenia, 7 - brak tradycji,  8 - brak odpowiedzi.

Uwaga:
- w legendzie mapy załączonej do karty winno być w pkt. 6 – brak konkretnego przeznaczenia, w pkt. 7 - brak tradycji,  w pkt. 8 - brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 141; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0446_01>

Zasięg

ogólnopolski