Przejdź do treści

Ule słomiane / Straw-made beehives (mapa 317, karta CLXX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Ule słomiane / Straw-made beehives (mapa 317, karta CLXX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; elementy zagrody ; pasieka ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie uli słomianych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie uli, a) istniały jeszcze w czasie badań, b) zanikły po II wojnie światowej, 1 – cylindrycznych, 2 – kopulastych i stożkowatych, 3 – czworobocznych, 4 – brak danych typologicznych dawnej występujących uli. B. Przybliżone obszary występowania nazw, 5 – „słomianka”, 6 – „koszka” i podobne. Nazwa powszechna w całej Polsce. C. Inne oznaczenia. 7 – zachodni zasięg obszaru przewagi występowania uli kłodowych, 8 – nie stwierdzono występowania zjawiska, 9 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 10 - znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 11 – znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0334_01>

Zasięg

ogólnopolski