Przejdź do treści

Kwasy pitne / Kvass (drink made of fermented dough) (mapa 318, karta CLXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Kwasy pitne / Kvass (drink made of fermented dough) (mapa 318, karta CLXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; potrawy ; napoje ; kwas ; kwas z buraków ; kwas z chleba ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie kwasów pitnych; zawarto na niej następujące informacje: A. Kwas pity jako napój, a) istniał jeszcze w czasie badań, b) zaniknął po II wojnie światowej, 1 – z mąki lub ziarna, 2 – z chleba (skórek chleba), 3 – z kiszonych buraków. B. Przybliżone obszary występowania nazw kwasu z kiszonych buraków. 4 – „kulis”, 5 – „kwas”, „kwas buraczany”, „kwasek burakowy”, 6 – „sok buraczany”, 7 – „buraczak”, „buraczniakówka”, 8 – „barszcz”, „borszcz”, 9 – „winko”, „winko buraczane”, 10 – „ocet burakowy”

Inne określenia: 
1. nie stwierdzono występowania zjawiska,
2. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie,
4. znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0335_01>

Zasięg

ogólnopolski