Przejdź do treści

Barszcz / Borscht (mapa 319, karta CLXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Barszcz / Borscht (mapa 319, karta CLXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; potrawy ; zupa ; zupa z kwasu ; zupa z kwasu z buraków ; barszcz ; zupa z mąki ; zupa z mąki zakiszonej ; żur ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie barszczu ; zawarto na niej następujące informacje: A. Sporządzanie barszczu, a) istniało jeszcze w czasie badań, b) zanikło po II wojnie światowej, c) rozpowszechniło się po II wojnie światowej lub w ostatnich latach przed II wojną światową, 1 – z kiszonych buraków ćwikłowych, 2 – przez wygotowanie buraków ćwikłowych, 3 – przez wygotowanie buraków ćwikłowych i zalanie go żurem z mąki, 4 – brak informacji, w jaki sposób przyrządzają barszcz. B. Przybliżone obszary występowania nazw barszczu z kiszonych buraków. 5 – „buraczak”, „buraczanka”, „braczniak”, 6 – „kulis”, „kulisniok”, 7 – „kwasek”, „kwas burakowy”, 8 – „barszcz”, 9 – „winko”, 10 – „zalewajka”

Inne określenia: 
1. nie stwierdzono występowania zjawiska,
2. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie,
4. znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0336_01>

Zasięg

ogólnopolski