Przejdź do treści

Dawne narzędzia do transportu na plecach / Former appliances for shoulder-borne transportation (mapa 342, karta CLXXXIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Dawne narzędzia do transportu na plecach / Former appliances for shoulder-borne transportation (mapa 342, karta CLXXXIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport ludzki ; narzędzia ; techniki ; transport nasobny ; transport na plecach ; nosiłki ; plecak ; worek ; torba wełniana

Opis

mapa ukazuje dawne narzędzia do transportu na plecach; zawarto na niej następujące informacje: A. Narzędzia używane głównie przez domokrążnych handlarzy. Zanikły na przełomie XIX i XX . 1 – nosiłki (pominięto używane dawniej przy budowach do noszenia cegieł), 2 – skrzynki noszone na plecach używane głównie przez szklarzy (błoniarzy), 3 – kosze, 4 – zasobniki z klepek. B. Narzędzie używane głównie przez mężczyzn do noszenia żywności do odległego miejsca pracy (na pole, do lasu). Obecnie w zaniku. 5 – plecaki z worka, rzadziej z płótna lub produkcji fabrycznej (turystyczne), 6 – wełniana torba pasterska (por. mapa 273). C. Inne oznaczenia. 7 – nie stwierdzono występowania narzędzi do transportu na plecach, 8 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 9 – znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 10 – znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się jako rezultat przesiedleń

Twórca

Kłodnicki, Zygmunt

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0359_01>

Zasięg

ogólnopolski