Przejdź do treści

Chamełki / „Chamelki” (mapa 351, karta CXC)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Chamełki / „Chamelki” (mapa 351, karta CXC)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; odzież ; strój ; elementy odzieży ; odzież kobieca ; strój głowy ; podkładka ; chamełka ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje chamełki ; zawarto na niej następujące informacje: A. Formy chamełek (zaginęły na początku XX w). 1 – podkładka w formie drewnianej, a w nowszych czasach drucianej obręczy, 2 – podkładka w formie wałka z trzciny lub nici konopnych obszytych płótnem, 3 – podkładka w formie podkowy, 4 – podkładka bez bliższego określenia. B. Przybliżone zasięgi nazw chamełek. 5 – „chamełka”, 6 – „chamułka”, „chamyłka”, „chemełka”, „chemyłka”, „chomełka”, „chomewka”, „chomliczka”, „chomełko”, „chumełka”, „hymełka”, „chymla”, „chimla”, 7 – północny zasięg nazwy „chimla”, „chymla”, 8 – „kimbałka”, 9 – „kółko” 10 – „oberek”, „sitko”, „skośniak”, 11 – inne nazwy: „gamerka”, „jarzemko”, „koc”, „obiecainka”, „podwłóczka”, „rogatka”, „szmatka” występuje sporadycznie głównie na zachodnich peryferiach zasięgu chamełki. C. Inne oznaczenia. 12 – zachodni zasięg podkładki wg K. Moszyńskiego, Kultura ludowa Słowian, wyd. II, Warszawa 1967, mapa 13, s. 411

Inne określenia:
1. nie stwierdzono występowania (chamełek i określonych typów obuwia),
2. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie

Twórca

Gerlach-Kłodnicka, Antonina Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0368_01>

Zasięg

ogólnopolski