Przejdź do treści

Nazwy rogatywek / Four-cornered caps: onomastics (mapa 350, karta CLXXXIX)

[na podstawie badań PAE z 1968 r. i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy rogatywek / Four-cornered caps: onomastics (mapa 350, karta CLXXXIX)

[na podstawie badań PAE z 1968 r. i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; odzież ; strój ; elementy odzieży ; odzież męska ; strój głowy ; czapka ; rogatywka ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy rogatywek ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy czapek,
- określające kształt. 1 – nazwy typologicznie jednorodne typu „rog-” „rogata” czapka, „rogatywka”, „rogatówka”, „rogatka”, „rogatka na cztery kanty”, „rogoszka”, „rogówka”, „czterorogówka”, „rogula”, 2 – nazwy opisowe określające kształt czapki „czapka na cztery rogi”, „czapka na cztery kanty”, „czapka na cztery prawdy”, „cztery prawdy”, „czapka na cztery światy”, „cztery światy”, „czapka na cztery strony świata”, „czapka na cztery gubernie”, „czapka na cztery cpowiaty", "czapka na cztery kutasy”, „czapka czterograniasta”,, „czapka na cztery powiaty i piątą gubernię”, "czapka czworogranista",
- od koloru, 3 – „czapka czerwona”, „czapka siwa”, „siwe copki”,
- nawiązująca do techniki wykonania, 4 – „dłubanka”, 5 – „wykrawanka”,
- określające miejsce pochodzenia, 6 – „czapka krakowska”, „krakówka”, „krakuska”, 7 – „tyczynka”,
- określająca funkcję, 8 – „czapka Kościuszki”, „kościuszka”, 9 – „konfederatka”,
- przeniesione z nazw innych nakryć głowy, 10 – a) „kaptur”, „kapuzdra”, „półkapuzdra”, b) „magierka”, „gamerka”, „gimarka”, „ganierka”, c) „kuczma”, „kućma”, „huczma”. B. Inne nazwy. 11 – a) „kwadrówka”, b) „kowadło”, c) „czapka z piórami”, 12 – linia przerywana czerwona zamyka obszar występowania czerwonej niskiej małopolskiej rogatywki z otokiem, 13 – linia przerywana czarna oznacza zachodni zasięg rogatywki bez otoku, 14 – punkty stałej sieci PAE, 15 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej

Twórca

Gajkowa, Olga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0367_01>

Zasięg

ogólnopolski