Przejdź do treści

Łyżniki / Spoon racks (mapa 353, karta CXCI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Łyżniki / Spoon racks (mapa 353, karta CXCI)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; naczynia narzędzia i sprzęty z drewna ; łyżnik ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje łyżniki ; zawarto na niej następujące informacje: A. Reliktowe występowanie łyżników (w czasie badań),
- zaokrąglonych, 1 – półokrągłych, 2 – owalnych,
- czterokątnych, 3 – podłużnych, 4 – podłużnych z przednią listwą (podhalańskich), 5 – podłużnych osadzonych na drewnianej ramie, 6 – kwadratowych lub trapezowatych,
- schodkowanych, 7 – a) składających się z 2, 3 lub 4 schodków, b) istniały dawniej, obecnie zaginęły. B. Inne oznaczenia. 8 – brak danych typologicznych dawniej występujących łyżników, 9 – nie stwierdzono występowania łyżników, 10 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 11 – znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 12 – znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0370_01>

Zasięg

ogólnopolski