Przejdź do treści

Kijanki do prania / Battledores (mapa 354, karta CXCII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Kijanki do prania / Battledores (mapa 354, karta CXCII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; odzież ; narzędzia naczynia i sprzęty ; naczynia narzędzia i sprzęty z drewna ; kijanki ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje kijanki do prania ; zawarto na niej następujące informacje: A. Kijanki ciężkie, a) istniały jeszcze w czasie badań, b) zanikły po II wojnie światowej. 1 – walcowate, 2 – półwalcowate pełne, 3 – półwalcowate spłaszczone, 4 – garbate, 5 – o sześciokątnym przekroju poprzecznym, 6 – krótkie, o czworokątnym przekroju poprzecznym, 7 – długie, o czworokątnym przekroju poprzecznym. B. Kijanki lekkie,
- łopatkowe, 8 – długie, o czworokątnym przekroju poprzecznym, 9 – krótkie, o czworokątnym przekroju poprzecznym, 10 – trapezowate,
- mieczykowate, 11 – o przekroju elipsoidalnym. C. Przybliżone obszary występowania nazw, 12 – „kijanka”, „czijonka” i pokrewne, 13 – „pracz”, „pranik”, „pralnik”, „prainyk” i pokrewne, 14 – „klapka”, „klapaczka”, „klepka”, „klepadło” i pokrewne. D. Różne sporadycznie występujące nazwy, 15 – 1. „klonka”, 2. „trzepaczka”. E. Inne oznaczenia. 16 – brak danych typologicznych dawniej używanych kijanek, 17 – obszar występowania kijanki mieczykowatej według K. Moszyńskiego, 18 – południowa granica występowania kijanek ciężkich według K. Moszyńskiego, 19 – nie stwierdzono występowania kijanek, 20 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 21 – znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 22 – znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0371_01>

Zasięg

ogólnopolski