Przejdź do treści

Rodzaje korzeni używanych w plecionkarstwie / Varieties of roots used in basketwork (mapa 355, karta CXCIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Rodzaje korzeni używanych w plecionkarstwie / Varieties of roots used in basketwork (mapa 355, karta CXCIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rzemiosło ; wiklina ; koszykarstwo ; wyplatanie koszy

Opis

mapa ukazuje rodzaje korzeni używanych w plecionkarstwie ; zawarto na niej następujące informacje: A. Kosze do transportu ręcznego, wyplecione z korzeni. 1 – dębu (Quercus L.), 2 – jałowca (Juniperus L.), 3 – jodły (Abies Mill.), 4 – sosny (Pinus L.), 5 – świerka (Picea Dietr.), 6 – wyplatano z korzeni, brak bliższego określenia. B. Występowanie drzew, z korzeni których wyplatano kosze. 7 – południowy zasięg sosny, 8 – zasięg świerka: a) południowy, b) północny. C. Inne oznaczenia. 9 – nie stwierdzono wyplatania z korzeni, 10 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 11 – znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 12 – znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Kłodnicki, Zygmunt

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0372_01>

Zasięg

ogólnopolski