Przejdź do treści

Proces zanikania orki w zagony dla okresu od pierwszych lat po I wojnie światowej do końca II wojny światowej (1920-1945) / Process of disappearance of ridges formed by ploughing since 1920 till the end of World War II (1920-1945) (mapa 6)

Tytuł

Proces zanikania orki w zagony dla okresu od pierwszych lat po I wojnie światowej do końca II wojny światowej (1920-1945) / Process of disappearance of ridges formed by ploughing since 1920 till the end of World War II (1920-1945) (mapa 6)

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; mechaniczna uprawa ziemi ; orka ; orka w zagony ; 1920-1945

Opis

mapa ukazuje proces zanikania orki w zagony w latach 1920-1945 ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - orka stosowana wyłącznie, 2 - orka zarzucana, 3 - orka już nie stosowana, 4 - brak danych

Twórca

Biały, Zbigniew ; Klimaszewska, Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0006_01>

Zasięg

ogólnopolski