Przejdź do treści

Proces zanikania orki w zagony dla okresu od II wojny światowej do czasu badań (1945-1953) / Process of disappearance of ridges formed by ploughing since the end of World War II to the time od present investigation (1945-1953) (mapa 7)

Tytuł

Proces zanikania orki w zagony dla okresu od II wojny światowej do czasu badań (1945-1953) / Process of disappearance of ridges formed by ploughing since the end of World War II to the time od present investigation (1945-1953) (mapa 7)

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; mechaniczna uprawa ziemi ; orka ; orka w zagony ; 1945-1953

Opis

mapa ukazuje proces zanikania orki w zagony w latach 1945-1953 ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - orka stosowana wyłącznie, 2 - orka zarzucana, 3 - orka już nie stosowana, 4 - brak danych

Twórca

Biały, Zbigniew ; Klimaszewska, Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0007_01>

Zasięg

ogólnopolski