Przejdź do treści

Rośliny zatykane w strzechy, ściany itp. w dniu św. Jana, II / Plants stuck on roofs, walls etc. on St. John’s Day, II (mapa 34)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Rośliny zatykane w strzechy, ściany itp. w dniu św. Jana, II / Plants stuck on roofs, walls etc. on St. John’s Day, II (mapa 34)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; wigilia św. Jana Chrzciciela ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; akcesoria roślinne ; dekorowanie zielenią ; lipa ; leszczyna ; brzoza ; dąb ; wierzba ; bez ; jesion ; jawor ; klon

Opis

mapa ukazuje rośliny zatykane w strzechy, ściany itp. w dniu św. Jana ; zawarto na niej następujące informacje: Kiedy przynosili do domu gałęzie drzew lub całe drzewka? Jakie drzewa? Dlaczego? W jakim celu? Zatykano w strzechy, domy, itp.: 1 – lipę, 2 – leszczynę, 3 – brzozę, 4 – dąb, 5 – wierzbę, 6 – bez, 7 – jesion, 8 – jawor, 9 – klon, 10 – brak konkretnej nazwy, 11 – inne, 12 – brak tradycji, 13 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 179 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0455_01>

Zasięg

ogólnopolski