Przejdź do treści

Apotropeiczny charakter  palmy wielkanocnej / Apotropeic character of The Easter palm (mapa 35)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Apotropeiczny charakter  palmy wielkanocnej / Apotropeic character of The Easter palm (mapa 35)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; Wielki Tydzień ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; akcesoria roślinne ; palma wielkanocna ; apotropeion

Opis

mapa ukazuje apotropeiczny charakter  palmy wielkanocnej ; zawarto na niej następujące informacje: Z gałązek jakich drzew składa się palma wielkanocna? Co z nią potem robią? Gdzie przechowują? Palma wielkanocna chroni przed: 1 – piorunem, 2 – pożarem, 3 – brak tradycji, 4 – brak odpowiedzi. 

Uwaga:
- na mapie załączonej do karty w punkcie 13.32 (Kotlina Kłodzka) zamiast kółka z kreską u góry winien być trójkąt z kreską u góry

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 192 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0456_01>

Zasięg

ogólnopolski