Przejdź do treści

Określanie pory nocy na podstawie piania koguta / Appointing the time of the night on the basis of the crowing of the cock (mapa 44)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Określanie pory nocy na podstawie piania koguta / Appointing the time of the night on the basis of the crowing of the cock (mapa 44)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; czas ; pora dnia ; kogut

Opis

mapa ukazuje sposoby określania pory nocy na podstawie piania koguta ; zawarto na niej następujące informacje: Co opowiadają o kogucie? Pianie koguta oznacza: 1 – zbliżający się poranek, 2 – porę nocy (brak dokładniejszych danych), 3 – brak tradycji, 4 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 248 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0465_01>

Zasięg

ogólnopolski