Przejdź do treści

Przekonanie o powstaniu bociana z człowieka / The conviction about teh creation of a stork from a man (mapa 45)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Przekonanie o powstaniu bociana z człowieka / The conviction about teh creation of a stork from a man (mapa 45)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; świat przyrody ; bocian

Opis

mapa ukazuje występowanie przekonania o powstaniu bociana z człowieka ; zawarto na niej następujące informacje: Co opowiadają o bocianie? Z kogo powstał? Czy można zabić bociana, dlaczego? 1 – bocian to przemieniony człowiek, 2 – bocian ma coś wspólnego z człowiekiem, 3 – brak tradycji, 4 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 256 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0466_01>

Zasięg

ogólnopolski