Przejdź do treści

Nazwy biedronki / The names of ladybirds (mapa 46)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002 i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy biedronki / The names of ladybirds (mapa 46)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002 i innych źródeł]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; świat przyrody ; biedronka

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych nazw biedronki ; zawarto na niej następujące informacje: Co opowiadają o biedronce? Jakie wróżby, wierszyki (podaj tekst i okoliczności jego wygłoszenia)? Czy można ją zabić? Pominięto występowanie nazwy "biedronka". Ryc. 11 APV "Bezeichnungen für den Marienkäfer in Pomern" (APV: 219) – „boża krówka”, „krówka”, 2 – „boży robak”, 3 – „patronka”, 4 – „konik Pana Jezusa”, 5 – „panienka”, „panieneczka”, 6 – „zezula”, „zazula”, 7 – „ora”, 8 – „kudła”, 9 – „munia”, 10 - nazwy rzadsze (1. „pietrusia”, 2. „trusia”, 3. „agatka”, 4. „jonka”, 5. „petronelka”, 6. „morawka”, „morawiczka”, 7. „maruczka”, 8. „marioszek”, 9. „lelunek”, 10. „kaszka”, 11. „tatarczuszek”, 12. „słoneczko”, 13. „zdrowoszek”, 14. „godzinka”, 15. „worożka”, „wróżka”, 16. „jagronka”, 17. „macierzanka”, 18. „katrynka”, „katarynka”, 19. „małżonka”.) 11 – „grützwurm (wg APV), 12 – „kruschke”, 13 – „marienkäfer” (wg APV), 14 – brak tradycji, 15 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 271 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0467_01>

Zasięg

ogólnopolski