Przejdź do treści

Występowanie miary piędziowej / The application of „piędź” measure (mapa 52)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Występowanie miary piędziowej / The application of „piędź” measure (mapa 52)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; miara ; miara piędziowa

Opis

mapa ukazuje występowanie miary piędziowej ; zawarto na niej następujące informacje: Jak mierzyli i co na piędź? 1 – miara piędziowa była znana, 2 – brak tradycji, 3 – brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 299 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0473_01>

Zasięg

ogólnopolski