Przejdź do treści

Nazwy wag typu ,,przezmian’’ / The names for scales of „przezmian” type (mapa 53)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Nazwy wag typu ,,przezmian’’ / The names for scales of „przezmian” type (mapa 53)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia, narzędzia i sprzęty ; waga ; bezmian ; przezmian ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw wag typu ,,przezmian’’ ; zawarto na niej następujące informacje: Jak wyglądał bezmian do ważenia? 1 – „bezmian” i pod., 2 – „przezmian” i pod., 3 – „wincerz”, „mincerz” i pod., 4 – „dezmar”, 5 – „kijasek”, 6 – brak konkretnej nazwy, 7 – brak tradycji, 8 – brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 306 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0474_01>

Zasięg

ogólnopolski