Przejdź do treści

Współzależność zasięgów różnych cech sierpa. Stan sprzed II wojny światowej / Correlation of the areas of various features of the sickle. Situation before World War II (mapa 10)

Tytuł

Współzależność zasięgów różnych cech sierpa. Stan sprzed II wojny światowej / Correlation of the areas of various features of the sickle. Situation before World War II (mapa 10)

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia żniwne ; sierp ; sierp ząbkowany ; sierp gładki ; sierp elipsoidalny ; sierp półkolisty ; stan sprzed II wojny światowej

Opis

mapa ukazuje współzależność zasięgów różnych cech sierpa ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - strefa sierpa ząbkowanego, 2 - strefa sierpa gładkiego, 3 - zachodnia granica sierpów o elipsoidalnym kształcie, 4 - wschodnia granica sierpów półkolistych, 5 - zachodnia granica sierpów dużych, 6 - wschodnia granica sierpów małych

Twórca

Nasz, Adolf ; Pawłowska, Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0010_01>

Zasięg

ogólnopolski