Przejdź do treści

Współzależność zasięgu różnych cech sierpa w zależności od jego funkcji. Stan sprzed II wojny światowej / Correlation of the areas of various features of the sickle as connected with its function. Situation before World War II (mapa 11)

Tytuł

Współzależność zasięgu różnych cech sierpa w zależności od jego funkcji. Stan sprzed II wojny światowej / Correlation of the areas of various features of the sickle as connected with its function. Situation before World War II (mapa 11)

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia żniwne ; sierp ; sierp ząbkowany ; sierp gładki ; sierp elipsoidalny ; sierp półkolisty ; stan sprzed II wojny światowej

Opis

mapa ukazuje współzależność zasięgu różnych cech sierpa w zależności od jego funkcji ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - strefa, w obrębie której sierp jest jeszcze sporadycznie używany do żęcia zboża (obok kosy, kosiarki), 2 - strefa, w obrębie której sierp jest używany tylko jako narzędzie pomocnicze przy żniwach np. do podbierania pokosu (do żniw używana kosa, kosiarki), 3 - strefa, w obrębie której sierp jest używany tylko do ścinania traw i chwastów (obok kosy, kosiarki; do żniw używana kosa i żniwiarka, 4 - zachodnia granica sierpów elipsoidalnych, 5 - wschodnia granica sierpów półkolistych, 6 - zachodnia granica sierpów dużych, 7 - wschodnia granica sierpów małych

Twórca

Nasz, Adolf ; Pawłowska, Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0011_01>

Zasięg

ogólnopolski