Przejdź do treści

Rodzaje prac dotyczących wypieku chleba, przy których udzielana jest pomoc / Kinds of activities referring to baking bread in which help was provided (mapa 25) 

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Rodzaje prac dotyczących wypieku chleba, przy których udzielana jest pomoc / Kinds of activities referring to baking bread in which help was provided (mapa 25) 

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; wypiek chleba ; chleb

Opis

mapa ukazuje rodzaje prac dotyczących wypieku chleba, przy których udzielana jest pomoc ; zawarto na niej następujące informacje: Pieczenie chleba (w wypadku wspólnego pieczenia – czy każdy piecze ze swojej mąki, czy też mąkę dają kolejno)? 1 – wypiek chleba ze wspólnej mąki, 2 – wypiek chleba z mąki od kolejnej sąsiadki, 3 – pożyczanie chleba lub mąki od sąsiadki, 4 – inne, 5 – brak informacji, 4 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 161 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0509_01>

Zasięg

ogólnopolski