Przejdź do treści

Współdziałanie społeczne przy pracach związanych z kiszeniem kapusty /Social cooperation during activities connected with the proces of turning cabbage into sauerkraut (mapa 26)


[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Współdziałanie społeczne przy pracach związanych z kiszeniem kapusty /Social cooperation during activities connected with the proces of turning cabbage into sauerkraut (mapa 26)


[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; kiszenie kapusty ; kapusta

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne przy pracach związanych z kiszeniem kapusty ; zawarto na niej następujące informacje: Kiszenie kapusty. 1 – zjawisko występuje, 2 - współdziałanie ma miejsce w obrębie rodziny, 3 – brak informacji, 4 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 166 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0510_01>

Zasięg

ogólnopolski