Przejdź do treści

Rodzaje prac związanych z kiszeniem kapusty, przy których udzielana jest pomoc / Kinds of activities referring to the proces of turning cabbage into sauerkraut in which help was provided (mapa 27)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Rodzaje prac związanych z kiszeniem kapusty, przy których udzielana jest pomoc / Kinds of activities referring to the proces of turning cabbage into sauerkraut in which help was provided (mapa 27)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; kiszenie kapusty ; kapusta

Opis

mapa ukazuje rodzaje prac związanych z kiszeniem kapusty, przy których udzielana jest pomoc ; zawarto na niej następujące informacje: Kiszenie kapusty. 1 – pomoc przy szatkowaniu, 2 – pożyczanie szatkownicy, 3 – udeptywanie kapusty, 4 – wspólne kiszenie kapusty, 5 – inne, 6 – brak informacji, 7 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 167 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0511_01>

Zasięg

ogólnopolski