Przejdź do treści

Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: przynoszenie produktów lub gotowych potraw na ucztę weselną / Social cooperation in a wedding ritual: bringing products or home-made dishes for the wedding reception (mapa 42)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2002]

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: przynoszenie produktów lub gotowych potraw na ucztę weselną / Social cooperation in a wedding ritual: bringing products or home-made dishes for the wedding reception (mapa 42)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2002]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; uczta weselna ; potrawa ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: udział sąsiadów w przygotowaniu uczty weselnej ; zawarto na niej następujące informacje: Współdziałanie społeczne: I. W obrzędzie weselnym: Która z form współdziałania występuje we wsi? […] Przynoszenie gotowych potraw na ucztę weselną? [...] 51. Zbadać dokładnie, czy dawniej lub obecnie chodzi się „po kweście przed­ ślubnej" i zbiera się dary na koszty wesela? Czy zwyczaj ten znany jest od dawna? Czy zjawił się za pamięci ludzi. Kiedy? (przed I wojną światową, przed II wojną światową, po II wojnie światowej). Jeżeli istniał, lecz zanikł — określić — kiedy? Zbadać i zapisać czy kwestę urządzano, gdy rodzina była niezamożna? a wesele trwało kilka dni lub gdy spraszano całą wieś. Określić zmiany w tym zwyczaju. [...] 120. Czy dawniej — przed I wojną światową i w XIX w. - gdy młodzi byli biedni (lub bez rodziców) robiono zbiórkę na ucztę? W naturze? W gotówce? Kto ją organizował? Kogo wówczas zapraszano na ucztę weselną? 1 – przynoszenie potraw przed weselem, 2 – przynoszenie produktów przed weselem, 3 – przynoszenie potraw lub produktów w dzień wesela lub na poprawiny, 4 – pomoc w przygotowaniu tradycyjnego pieczywa weselnego „korowaja”, 5 – brak informacji, 6 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości,
-na mapie uwzględniono dane tylko z tych wsi, w których przeprowadzono badania wg obu kwestionariuszy (kwestionariusz PAE nr 9 i 12)

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 236 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0526_01>

Zasięg

ogólnopolski