Przejdź do treści

Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: dary przynoszone położnicy / Social cooperation in birth-giving rituals: gifts brought for the new mother (mapa 41)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: dary przynoszone położnicy / Social cooperation in birth-giving rituals: gifts brought for the new mother (mapa 41)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne; obrzędy narodzinowe ; rytuały okresu połogu ; odwiedzanie położnicy ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar ; dar dla położnicy

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: dary przynoszone położnicy ; zawarto na niej następujące informacje: 36. Zbadać czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy? […] d) Czy istnieje zwyczaj przynoszenia jej darów? Jakich? Wymienić. e) Czy dary te są zwyczajowo określone? f) Czy są to dary dla matki? Czy dla dziecka? 1 – słodycze, 2 – inne artykuły spożywcze, 3 – kwiaty, 4 – dary dla dziecka, 5 – inne, 6 – brak informacji, 7 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 225 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0525_01>

Zasięg

ogólnopolski