Przejdź do treści

Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: osoby obdarowywane przez odwiedzających / Social cooperation in birth-giving rituals: people provided with gifts by those paying a visit (mapa 40)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: osoby obdarowywane przez odwiedzających / Social cooperation in birth-giving rituals: people provided with gifts by those paying a visit (mapa 40)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy narodzinowe ; rytuały okresu połogu ; odwiedzanie położnicy ; dar dla położnicy ; dar dla noworodka ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: osoby obdarowywane przez odwiedzających ; zawarto na niej następujące informacje: 36. Zbadać czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy? […] d) Czy istnieje zwyczaj przynoszenia jej darów? Jakich? […] f) Czy są to dary dla matki? Czy dla dziecka? 1 – matka, 2 – dziecko, 3 – brak informacji, 4 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 224 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0524_01>

Zasięg

ogólnopolski