Przejdź do treści

Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: Odwiedzanie położnicy przez krewnych i znajomych / Social cooperation in birth-giving rituals: paing a visit to a new mother by friends and relatives  (mapa 39)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: Odwiedzanie położnicy przez krewnych i znajomych / Social cooperation in birth-giving rituals: paing a visit to a new mother by friends and relatives  (mapa 39)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy narodzinowe ; rytuały okresu połogu ; odwiedzanie położnicy ; elementy obrzędu ; uczestnicy ; rodzina ; sąsiedzi ; znajomi

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej ; zawarto na niej następujące informacje: Czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy? a) Kogo obowiązuje odwiedzanie położnicy? 1 – rodzina, 2 – znajomi, sąsiedzi, 3 – brak informacji, 4 – brak tradycji.

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 222 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0523_01>

Zasięg

ogólnopolski