Przejdź do treści

Lokalizacja piwnic w obrębie gospodarstw chłopskich. Występowanie piwnic wolnostojących i piwnic pod domami mieszkalnymi w gospodarstwach chłopskich, na podstawie badań terenowych z 1955 r. oraz innych źródeł / Site of cellars on peasant farms. The incidence of independent cellars and cellars situated under dwelling houses on peasant farms, based on field studies made in 1955 and other sources (mapa 16)

Tytuł

Lokalizacja piwnic w obrębie gospodarstw chłopskich. Występowanie piwnic wolnostojących i piwnic pod domami mieszkalnymi w gospodarstwach chłopskich, na podstawie badań terenowych z 1955 r. oraz innych źródeł / Site of cellars on peasant farms. The incidence of independent cellars and cellars situated under dwelling houses on peasant farms, based on field studies made in 1955 and other sources (mapa 16)

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; piwnica wolnostojąca ; elementy budynku ; wnętrze ; piwnica ; badania terenowe 1955

Opis

mapa ukazuje lokalizację piwnic w obrębie gospodarstw chłopskich ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - występują wyłącznie piwnice pod domami mieszkalnymi (brak piwnic wolnostojących), 2 - występują wyłącznie piwnice wolnostojące (brak piwnic pod domami mieszkalnymi), 3 - występują oba sposoby lokalizacji piwnic, 4 - zaznacza się wyraźna przewaga piwnic zlokalizowanych pod domami mieszkalnymi, 5 - zaznacza się wyraźna przewaga piwnic wolnostojących

Twórca

Matuszewska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0016_01>

Zasięg

ogólnopolski