Przejdź do treści

Pojawianie się i zanikanie bron beleczkowych / Incidence and disappearance of beam harrows (mapa 6, karta VI)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Tytuł

Pojawianie się i zanikanie bron beleczkowych / Incidence and disappearance of beam harrows (mapa 6, karta VI)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; kultywatory ; brona ; brona beleczkowa

Opis

mapa ukazuje reliktowe formy bron ; zawarto na niej następujące informacje: A. Czas pojawienia się bron beleczkowych. 1 - około 1880 r., 2 - około 1880 r. do 1910 r., 3 - wsi, w których gospodarstwa chłopskie nie posługiwały się bronami beleczkowymi (po laskowych weszły bezpośrednio w użycie żelazne). B. Czas zanikania bron beleczkowych. 4 - używano jeszcze w okresie prowadzenia badań (1953-1954) obok innych typów, 5 - zanikły w okresie między dwoma wojnami światowymi, 6 - zanikły w okresie od końca XIX w. do I wojny światowej, 7 - brak dokładnych informacji. C. Zasięgi odmian bron beleczkowych. 8 - wschodnia granica bezjarzemkowych i zachodnia jarzemkowych względnie częściowo jarzemkowych (ze śladami redukcji jarzemka), 9 - południowo-wschodnia granica bron poprzeczno-słupkowych i północno-zachodnia podłużno-słupkowych

Twórca

Olędzki, Jacek

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0023_01>

Zasięg

ogólnopolski