Przejdź do treści

Występowanie bron beleczkowych z zębami drewnianymi i żelaznymi przy końcu XIX w. / Appearance of beam harrows with wooden and iron prongs by the end the XIXth century (mapa 7, karta VI)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Tytuł

Występowanie bron beleczkowych z zębami drewnianymi i żelaznymi przy końcu XIX w. / Appearance of beam harrows with wooden and iron prongs by the end the XIXth century (mapa 7, karta VI)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; kultywatory ; brona ; brona beleczkowa

Opis

mapa ukazuje występowanie bron beleczkowych z zębami drewnianymi i żelaznymi przy końcu XIX w. ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – występowanie bron beleczkowych z zębami drewnianymi i żelaznymi, 2 - występowanie bron beleczkowych z zębami żelaznymi, 3 - wsi, w których gospodarstwa chłopskie nie posługiwały się bronami beleczkowymi, 4 - brak dokładnych informacji

Twórca

Olędzki, Jacek

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0024_01>

Zasięg

ogólnopolski