Przejdź do treści

Relikty bron laskowych / Relic of bush harrows (mapa 8, karta VI)
[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Tytuł

Relikty bron laskowych / Relic of bush harrows (mapa 8, karta VI)
[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; kultywatory ; brona ; brona laskowa ; brona beleczkowa

Opis

mapa ukazuje relikty bron laskowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Odmiany bron laskowych. 1 - o kształcie trapezowatym z pałąkiem. 2 - o kształcie prostokątnym bez pałąka, 3 - stwierdzono istnienie bron laskowych nieokreślonej odmiany, 4 - nie stwierdzono występowania bron laskowych w teraźniejszości ani w przeszłości, 5 - obszar późnego pojawienia się bron beleczkowych w okresie 1880-1910, 6 - zachodnia granica bron beleczkowych z jarzemkiem lub śladami jarzemka

Twórca

Olędzki, Jacek

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0025_01>

Zasięg

ogólnopolski